Veiledning

Veiledning for bruk av Aksjeeiere.no.

Aksjeeiere.no er oppdatert med data fra årene 2014-2018
I slutten av mai 2019 ble dataene for 2018 gjort tilgjengelig av Skatteetaten, og er nå publisert på aksjeeiere.no. I tillegg kan det søkes i data fra 2014,...
Fri, 31 Mai, 2019 at 10:19 AM
Slik bruker du søketjenesten Aksjeeiere.no
Slik kan du søke i aksjonærregisteret på Aksjeeiere.no: Finne ut hvilket selskap en aksjonær eier aksjer i og hvem som er aksjonærer (eiere) i et sel...
Fri, 31 Mai, 2019 at 10:45 AM
Slik leser du søkeresultatet
Slik kan du lese søkeresultatet når du har utført et søk i aksjonærregisteret på Aksjeeiere.no: Aksjonær = etternavn og fornavn på den personen, eller...
Thu, 29 Okt, 2015 at 9:14 PM
Melde inn feil og problemer
Tjenesten ute av drift Søketjenesten kan i verste fall bli helt eller delvis utilgjengelig, eller at søket bruker lang tid, i perioder med stor p...
Tue, 3 Nov, 2015 at 7:17 PM
Hvis søketjenesten ikke fungerer
Søketjenesten kan i verste fall bli helt eller delvis utilgjengelig, eller at søket bruker lang tid, i perioder med ekstremt stor pågang. I de tilfellene be...
Thu, 26 Nov, 2015 at 10:13 PM
Fjerne opplysninger fra søketjenesten Aksjeeiere.no
Aksjeeiere.no har fått dataene i søketjenesten direkte fra Skatteetaten, som har offentliggjort utvalgte opplysninger fra Aksjonærregisteret pr. 31.12 i f...
Wed, 30 Mai, 2018 at 9:41 AM
Fjerne søkeresultat fra Google
En del søkeresultater fra Aksjeeiere.no, inkludert personnavn, har vært automatisk indeksert av Google sin søkemotor. 7. april 2016 ble imidlertid aksjeeier...
Thu, 7 Apr, 2016 at 4:05 PM