Veiledning

Veiledning for bruk av Aksjeeiere.no.

Aksjeeiere.no er oppdatert med data fra 2014, 2015 og 2016 - tallene for 2017 kommer trolig i mai 2018
Skatteetaten satte 31. januar 2018 som frist for selskapene til å levere aksjonærregisteroppgaven for 2017. Vi ber om å få kopi av registeret tilsendt så sn...
Fri, 2 Feb, 2018 at 10:30 AM
Slik bruker du søketjenesten Aksjeeiere.no
Slik kan du søke i aksjonærregisteret på Aksjeeiere.no: Finne ut hvilket selskap en aksjonær eier aksjer i Når du søker på person eller sel...
Thu, 28 Jan, 2016 at 4:56 PM
Slik leser du søkeresultatet
Slik kan du lese søkeresultatet når du har utført et søk i aksjonærregisteret på Aksjeeiere.no: Aksjonær = etternavn og fornavn på den personen, eller...
Thu, 29 Oct, 2015 at 9:14 PM
Melde inn feil og problemer
Tjenesten ute av drift Søketjenesten kan i verste fall bli helt eller delvis utilgjengelig, eller at søket bruker lang tid, i perioder med stor p...
Tue, 3 Nov, 2015 at 7:17 PM
Hvis søketjenesten ikke fungerer
Søketjenesten kan i verste fall bli helt eller delvis utilgjengelig, eller at søket bruker lang tid, i perioder med ekstremt stor pågang. I de tilfellene be...
Thu, 26 Nov, 2015 at 10:13 PM
Fjerne opplysninger fra søketjenesten Aksjeeiere.no
Aksjeeiere.no har fått dataene i søketjenesten direkte fra Skatteetaten, som har offentliggjort utvalgte opplysninger fra Aksjonærregisteret pr. 31.12....
Sun, 22 May, 2016 at 3:25 PM
Fjerne søkeresultat fra Google
En del søkeresultater fra Aksjeeiere.no, inkludert personnavn, har vært automatisk indeksert av Google sin søkemotor. 7. april 2016 ble imidlertid aksjeeier...
Thu, 7 Apr, 2016 at 4:05 PM