I slutten av mai 2020 ble dataene for 31.12.2019 gjort tilgjengelig av Skatteetaten, og er nå publisert på aksjeeiere.no. I tillegg kan det søkes i data fra den 31.12 i årene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.


Søk alle oppføringer 31.12 for årene 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 på aksjeeiere.no:


Aksjeeiere.no får dataene i søketjenesten direkte fra Skatteetaten, som har offentliggjort utvalgte opplysninger fra Aksjonærregisteret pr. 31.12 for det året det er rappportert data for. Vi får oversendt registeret èn gang årlig, og tar ikke ansvar for eventuelle feil i datagrunnlaget.


Aksjeeiere.no kan verken endre, legge til eller fjerne opplysninger fra registeret. Dataene er publisert slik vi har fått dem tilsendt fra Skatteetaten. Det er kun Skatteetaten som kan gjøre endringer i registeret basert på sist innsendte aksjonæroppgaver.


Vi kan heller ikke endre dataene i historiske register med mindre Skatteetaten ber om det, eller sender oss oppdaterte register. Feil som ikke er rettet av Skatteetaten innen de sender registeret til oss blir publisert. Vi tar derfor forbehold som at registrene kan inneholde feil.  Følge oss gjerne på Facebook og på Twitter. Der legger vi ut meldinger om eventuelle oppdateringer.


Søk i aksjeregisteret på aksjeeiere.no er gratis, og krever ikke innlogging. Men det kan hende på sikt at Staten lager sin egen løsning for dette, og at registeret kun blir søkbart når man er innlogget i f.eks. Altinn, se Regjeringens høringsnotat.