Skatteetaten satte 31. januar 2018 som frist for selskapene til å levere aksjonærregisteroppgaven for 2017. Vi ber om å få kopi av registeret tilsendt så snart det er klart fra Skatteetaten sin side. Tidligere år har vi fått dette tilsendt i mai. Vi oppdaterer aksjeeiere.no så snart vi får tilsendt dataene.


Sist gang aksjeeiere.no ble oppdatert var 10. mai 2017. Da var aksjonærregisteret for 2016 oppdatert hos Skatteetaten, og alle 1.851.861 oppføringene ble gjort offentlig tilgjengelig for alle på aksjeeiere.no. I tillegg kan det søkes i data fra 2014 og 2015.


Søk i ca. 4,5 millioner oppføringer for årene 2014, 2015 og 2016 på aksjeeiere.no:


 Følge oss gjerne på Facebook og på Twitter. Der legger vi ut melding så snart registeret er oppdatert.


Søk i aksjeregisteret på aksjeeiere.no er gratis, og krever ikke innlogging. Men det kan hende på sikt at Staten lager sin egen løsning for dette, og at registeret kun blir søkbart når man er innlogget i f.eks. Altinn, se Regjeringens høringsnotat.