Aksjeeiere.no har fått dataene i søketjenesten direkte fra Skatteetaten, som har offentliggjort utvalgte opplysninger fra Aksjonærregisteret pr. 31.12.2015.


Aksjeeiere.no kan verken legge til eller fjerne opplysninger fra registeret, det er det kun Skatteetaten som kan gjøre basert på sist innsendte aksjonæroppgaver.


2014-dataene i registeret ble først bl.a. lagt ut i sin helhet på Norsk Redaktørforening sine nettsider alt i september 2015, og senere som søkbar tjeneste av oss på aksjeeiere.no etter at Skatteetaten sendte oss dataene. Hos oss kan ikke registeret lastes ned i sin helhet - kun resultatet av søk gjort gjennom tjenesten.


Staten vurderer også å lage sin egen søketjeneste for opplysninger i Aksjonærregisteret, se Regjeringens høringsnotat.