Aksjeeiere.no har fått dataene i søketjenesten direkte fra Skatteetaten, som har offentliggjort utvalgte opplysninger fra Aksjonærregisteret pr. 31.12 i fjor.


Aksjeeiere.no kan verken legge til eller fjerne opplysninger fra registeret, det er det kun Skatteetaten som kan gjøre basert på sist innsendte aksjonæroppgaver.


2014-dataene i registeret ble først bl.a. lagt ut i sin helhet på Norsk Redaktørforening sine nettsider alt i september 2015, og senere som søkbar tjeneste av oss på aksjeeiere.no etter at Skatteetaten sendte oss dataene. Hos oss kan ikke registeret lastes ned i sin helhet - kun resultatet av søk gjort gjennom tjenesten.


Staten vurderer også å lage sin egen søketjeneste for opplysninger i Aksjonærregisteret, se Regjeringens høringsnotat.