Søketjenesten kan i verste fall bli helt eller delvis utilgjengelig, eller at søket bruker lang tid, i perioder med ekstremt stor pågang. I de tilfellene ber vi deg vente og prøve på nytt senere. Du trenger ikke varsle oss om dette, vi får automatisk beskjed når noe er galt. Ved større eller langvarige tekniske problemer vil vi legge ut en driftsmelding i Supportforum


Støter du på andre feil eller problermer, se: Melde inn feil og problemer.