Slik kan du søke i aksjonærregisteret på Aksjeeiere.no:


Finne ut hvilket selskap en aksjonær eier aksjer i og hvem som er aksjonærer (eiere) i et selskap

Når du søker på person eller selskap i søkefeltet vil du få en utlisting av alle aksjeselskapene vedkommende har aksjer i, OG alle eierne i det selskapet du søkte på.


Hvis du deretter vil søke på et navn som står i kolonnen for Selskap kan du klikke på det for å liste ut alle eierne i selskapet. Hvis du derimot vil vite hva selskapet eier, dvs. at selskapetsnavnet blir flyttet til kolonnen for Aksjonær, må du skrive navnet på selskapet i søkefeltet og trykke søk.


Søke på sted

Du kan søke på postnummer og sted å få listet ut alle som har aksjer på det aktuelle stedet. f.eks. 6810 førde: https://www.aksjeeiere.no/?utf8=%E2%9C%93&year=2018&q=6810+f%C3%B8rde


Lenke til søkeresultatet

Du kan kopiere og dele lenken til søkeresultatet. F.eks. her er lenken for å få listet ut alle selskaper som Equinor ASA har aksjer i, og alle eierne i Equinor ASA som har i slik ut:

https://www.aksjeeiere.no/?fields=fullname&q=EQUINOR+ASA&utf8=%E2%9C%93&year=2018


Laste ned søkeresultatet som Excel-fil

Når du har utført et søk kan du laste ned søkeresultatet som en fil i Excel-format.


Se ogå: Slik leser du søkeresultatet