Slik kan du søke i aksjonærregisteret på Aksjeeiere.no:


Finne ut hvilket selskap en aksjonær eier aksjer i

Når du søker på person eller selskap i søkefeltet, eller klikker på et navn i den kolonnen etter å ha gjort et søk, vil du få en utlisting av alle aksjeselskapene vedkommende har aksjer i.


Finne ut hvem som er aksjonærer (eiere) i et selskap

For å finne ut hvem som er aksjonærer i et selskap (eiere) må du søke på navn på aksjeselskap i søkefeltet, eller klikke på et navn i den kolonnen etter at du har utført et søk.


Søke på sted

Du kan søke på postnummer og/eller sted å få listet ut alle som har aksjer på det aktuelle stedet.


Begrense søkeresultatet

For å få eksakt resultat må du bruke gåseøyne eller hermetegn rundt søkeuttrykket, f.eks. "nordmann ola" istedenfor nordmann ola. Eller skriv "statoil asa" istedenfor statoil. 

Du kan også avgrense tallet på treff ved å søke på sted i tillegg til aksjonær eller selskap. 


Lenke til søkeresultatet

Du kan kopiere og dele lenken til søkeresultatet. F.eks. ser lenken for å få listet ut alle aksjonærer i Statoil ASA slik ut:
http://aksjeeiere.no/?utf8=%E2%9C%93&q%5Bcompany_cont%5D=%22statoil+asa%22&button=


Laste ned søkeresultatet som Excel-fil

Når du har utført et søk kan du laste ned søkeresultatet som en fil i Excel-format.


Se ogå: Slik leser du søkeresultatet