Slik kan du søke i aksjonærregisteret på Aksjeeiere.no:


Finne ut hvilket selskap en aksjonær eier aksjer i

Når du søker på person eller selskap i feltet for Aksjonær, eller klikker på et navn i den kolonnen etter å ha gjort et søk, vil du få en utlisting av alle aksjeselskapene vedkommende har aksjer i.


Finne ut hvem som er aksjonærer (eiere) i et selskap

For å finne ut hvem som er aksjonærer i et selskap (eiere) må du søke på navn på aksjeselskap i feltet for Selskap, eller klikke på et navn i den kolonnen etter at du har utført et søk.


Søke på sted

Du kan søke på postnummer og/eller sted å få listet ut alle som har aksjer på det aktuelle stedet.


Begrense søkeresultatet

For å få eksakt resultat må du bruke gåseøyne eller hermetegn rundt søkeuttrykket, f.eks. "nordmann ola" istedenfor nordmann ola. Eller skriv "statoil asa" istedenfor statoil. 

Du kan også avgrense tallet på treff ved å søke på sted i tillegg til aksjonær eller selskap. 


Lenke til søkeresultatet

Du kan kopiere og dele lenken til søkeresultatet. F.eks. ser lenken for å få listet ut alle aksjonærer i Statoil ASA slik ut:
http://aksjeeiere.no/?utf8=%E2%9C%93&q%5Bcompany_cont%5D=%22statoil+asa%22&button=


Laste ned søkeresultatet som Excel-fil

Når du har utført et søk kan du laste ned søkeresultatet som en fil i Excel-format.


Se ogå: Slik leser du søkeresultatet

 


Eksempel 1 - søk på person

 

Et søk på Aksjonær kjell inge røkke gir dette resultatet: 

 

Resultatet i tabellen leses slik:

 

Kjell Inge Røkke, født i 1958 med bostedsadresse 1392 Vettre hadde 31.12.2014 400 aksjer i Våningshuset AS og 864.740 aksjer i The Resource Group TRG AS.

 

For å se hvem andre som er medeiere i The Resource Group TRG AS trenger du bare å klikke på navnet til selskapet.Eksempel 2 - søk på organisasjon

 

For å finne ut hva organisasjonen The Resource Group TRG AS eier, skriv inn the resource group i feltet aksjonær:

Eksempel 3 - begrense utvalget

 

Får du en resultatliste der flere ulike personer har samme, eller nesten samme navn, kan du begrense tallet på treff ved å skrive hele navnet på personen hvis du vet det (etternavn fornavn), f.eks. olsen hans johannes i stedet for olsen hans, eller hele navnet på organisasjonen samt organisasjonsform, f.eks. statoil asa i stedet for bare statoil.

 

Noen selskaper har mange aksjonærer, slik at søkeresultatene fordeler seg over flere sider. Du kan begrense tallet på treff ved å f.eks. inkludere navn på det stedet der du ønsker å finne aksjonærer (i dette eksempelet Statoil ASA-aksjonærer bosatt på Slattum):