Selv om selve datagrunnlaget er gjort tilgjengelig av Skatteetaten, er de bearbeidede dataene, kode, script, layout og enhver fremstilling av innhold på disse nettsidene beskyttet etter åndsverksloven og annen lovgivning.


Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt, og krever skriftlig samtykke fra Mediebruket AS, som kan kontaktes på epost kontakt@aksjeeiere.no. Det er herunder ikke tillatt å gjøre automatiserte spørringer i søketjenesten for å kopiere innhold, eller å fremstille disse sidene på andre nettsteder, f.eks. gjennom iframe, uten forutgående avtale med Mediebruket AS. 
(NB! Supporthenvendelser vil kun bli besvart om de sendes til support@aksjeeiere.no).

Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdes.