Aksjonærregisteret inneholder opplysninger som aksjonærene og selskapene selv har sendt inn om hvilke eierforhold som var gjeldende den 31.12 i fjor. Endringer i eierforhold etter denne datoen er ikke med i registeret.


På Aksjeeiere.no kan du søke i aksjonærregisteret blant flere millioner oppføringer. Bakgrunnen for publiseringen av aksjonærregisteret er å gjøre det allment tilgjengelig for innsyn til bruk i research og undersøkende journalistikk.


Her er bakgrunnen for at registeret ble åpnet og gjort offentlig tilgjengelig:
https://www.sivilombudsmannen.no/pressemeldinger/aksjeeieropplysninger-i-skatteetatens-aksjonaerregister-er-offentlige/


Vi tar forbehold om det kan forekomme feil eller eller være ufullstendige opplysninger i databasen. Bare de delene av registeret som er gjort tilgjengelig for innsyn av Skatteetaten er søkbare på nettstedet Aksjeeiere.no. Opplysningene er sendt ut samlet av Skatteetaten til de som ber om innsyn, og ble første gang i sin helhet offentliggjort av Norsk Redaktørforening 24. september 2015. Aksjeeiere.no har ikke mulighet til å endre eventuelle feil i databasegrunnlaget, da slike feil må meldes inn til Skatteetaten, eller gjennom aksjonærregisteroppgaven i Altinn. (Se også: Fjerne opplysninger fra søketjenesten).


Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år sende inn en aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten. Aksjonærregisteret inneholder også opplysninger om utenlandske selskaper som er registrert på Oslo Børs. Når du søker i denne databasen vil du finne informasjon fra aksjonærregisteret om aksjonærer, deres fødselsår eller organisasjonsnummer, deres bosteds- eller forretningsadresse, samt hvilke selskap de har aksjer i, og hvor mange aksjer de eier i hvert selskap.

Les mer hos Skatteetaten.

 


Bruk av søketjenesten på andre nettsteder


Nettstedseiere som ønsker det kan etter avtale med Mediebruket AS få tilgang til å implementere og publisere søketjenesten på eget nettsted. Send en forespørsel til kontakt@aksjeeiere.no. Henvendelser vil bli besvart raskt.
(NB! Supporthenvendelser vil kun bli besvart om de sendes til support@aksjeeiere.no).